Bij Ko werken dagelijks we met veel passie en enthousiasme met kinderen. Kinderopvang is een prachtig en verantwoordelijk vak en we realiseren ons heel goed dat betrokken, liefdevolle en professionele medewerkers hiervoor onmisbaar zijn.

We werken met een team vaste medewerkers die goed op elkaar zijn ingespeeld. Elke dag zetten we ons met veel plezier in om voor alle kinderen een veilige, warme en uitdagende basis te bieden. Onze medewerkers zijn allemaal pedagogisch geschoold en beschikken over een grote hoeveelheid kennis en ervaring in de kinderopvang.

Medewerkers

Bij Ko willen we onze medewerkers een werkplek bieden waarin zij zich - net als onze kinderen - veilig, vertrouwd maar ook uitgedaagd voelen. Er is aandacht voor het gegeven dat iedere medewerker met zijn eigen specifieke talenten bijdraagt aan het warme en professionele karakter van ons team. Lees meer over onze medewerkers.

Deskundigheid

Van onze medewerkers verwachten we professionaliteit, een enthousiaste inzet, verantwoordelijkheid en kennis van zaken. We zijn ons er bewust van dat een betrokken en continue begeleiding van onze medewerkers maakt dat zij zich hierin kunnen blijven ontwikkelen. Zo kunnen we als team de kwaliteit en deskundigheid van onze opvang hoog houden.