Een eiland waar kinderen zichzelf mogen zijn. Waar met veel betrokkenheid en liefde wordt gewerkt om zo voor kinderen en ouders een veilige, warme en  inspirerende plek te zijn. Dat is het uitgangspunt van Kinderdagverblijf Ko.

"Ko" of "Koh" betekent: eiland. In 2002 richtte Edith Moolenaar Kinderdagverblijf Ko op vanuit dit idee; een plek, een klein eiland in Amsterdam, waar de kinderen centraal staan. Waar zorgvuldig en met veel respect en verwondering naar hen gekeken en geluisterd wordt. Waar aandacht is voor hoofd, hart en handen, rust en uitdaging, binnen en buiten. Een kinderdagverblijf waar kinderen met veel plezier begeleid worden bij alle grote en kleine stappen die ze zetten.  

Bij Ko vinden we dat elk kind anders is. Dat elk kind uniek denkt, voelt en handelt, en dat kinderen juist daarom zo leuk zijn. Wij vinden dan ook dat elk kind op zijn of haar eigen manier groot mag worden, en dat het onze taak en verantwoordelijkheid is om kinderen daartoe de ruimte te geven. Onze werkwijze is er op gericht kinderen een uitdagend kader te bieden waarbinnen ze de ruimte en vrijheid krijgen om kind te zijn, zich te uiten en zich optimaal te ontwikkelen. Een liefdevolle en persoonlijke benadering van elk uniek kind staat daarbij centraal.