Sinds 2006 is Kinderdagverblijf Ko in het bezit van een HKZ-certificaat van het Keurmerkinstituut. Ko is als één van de weinige kleinschalige kinderdagverblijven in Amsterdam gecertificeerd, en daar zijn we natuurlijk trots op.

Kinderdagopvang en HKZ

De eisen voor het HKZ-keurmerk zijn opgesteld door een breed samengestelde groep deskundigen uit de kinderopvang, waaronder vertegenwoordigers van de ouders. Daardoor staat dit certificaat voor:‘Hoogwaardige kinderopvang, geleverd door een efficiënte organisatie die haar kwaliteit continu bewaakt en verbetert’.

Kinderdagverblijf Ko audit

Het Keurmerkinstituut komt elk jaar om steekproefsgewijs controles uit te voeren. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het voldoen aan wet- en regelgeving, het welbevinden van de kinderen, het pedagogisch beleid, en de kwaliteit van het management. Daarbij wordt ook getoetst of onze eigen kwaliteitsbewaking op orde is, zodat de kwaliteit van ons werk gegarandeerd blijft.

Keurmerkinstituut 

Het Keurmerkinstituut is licentiehouder van de Stichting HKZ en voor diverse schema's geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Als een van de grootste certificeerders in de kinderopvang heeft het Keurmerkinstituut veel ervaring met de toepassing van het HKZ-model.

HKZ kinderdagverblijf amsterdam westerpark