Kinderdagverblijf Ko is een fijne plek midden in de Westerparkbuurt in Amsterdam. In een mooi pand aan de Van der Hoopstraat verzorgen we  kinderopvang voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. Kinderdagverblijf Ko is een huiselijke, warme omgeving waar kinderen en ouder zich thuis voelen.

Visie

Een eiland waar kinderen zichzelf mogen zijn. Waar met veel betrokkenheid en liefde wordt gewerkt om zo voor kinderen en ouders een veilige, warme en  inspirerende plek te zijn. Dat is het uitgangspunt van Kinderdagverblijf Ko. Lees meer over onze visie op kinderopvang.

Pedagogiek

Bij Ko zijn we ons ervan bewust dat kinderopvang niet alleen een heel mooi maar ook een heel verantwoordelijk vak is. Dit maakt dat het dan ook  belangrijk om te werken vanuit een helder, gefundeerd en praktische pedagogisch kader. We hebben een duidelijke visie en concrete pedagogische uitgangspunten, samen vormen ze de basis voor ons dagelijkse handelen en reflecteren. Zo zorgen we voor kwalitatief hoogstaande kinderopvang.

Kwaliteit

Sinds 2006 is Kinderdagverblijf Ko in het bezit van een HKZ-certificaat  van het Keurmerkinstituut. Ko is als één van de weinige kleinschalige kinderdagverblijven in Amsterdam gecertificeerd, en daar zijn we natuurlijk trots op. 

Ons pand in Amsterdam

Kinderdagverblijf Ko is licht, ruim en huiselijk ingericht, met aandacht voor mooie materialen en rustige kleuren. Bij kinderdagverblijf Ko zijn de ruimtes zo ingedeeld zodat kinderen van alle verschillende leeftijden uitgedaagd worden en zich kunnen verdiepen in hun spel. Voor elk kind valt genoeg te ontdekken in ons pand in Amsterdam.  

Inspectie 

Kinderdagverblijf Ko wordt niet alleen door het Keurmerkinstituut getoetst op kwaliteit, ook de inspectie doet jaarlijks onderzoek om vast te stellen dat Ko aan de landelijke kwaliteitseisen en richtlijnen voldoet. Er wordt gekeken naar alle aspecten die te maken hebben met een veilige en verantwoorde omgeving voor kinderen, ouders en medewerkers. Lees hier meer over de inspectie.