Vanaf het moment dat uw kind bij Ko geplaatst is tot dat we afscheid nemen van elkaar, zijn er verschillende momenten waarop we met elkaar uitwisselen over uw kind. Momenten waarin we graag van uw horen wat u belangrijk vindt, waarin we samen kijken en verwonderen over al de ontwikkeling die uw kind doormaakt.

Overleg met ouders

Tijdens het intakegesprek maken we kennis met elkaar. U vertelt over uw kind, dat gaat over hele praktische zaken, zoals eet- en slaapgewoontes maar ook wat uw kind nu zo bijzonder maakt. Wij vertellen hoe wij bij Ko werken, wat we belangrijk vinden en wat u van ons kan verwachten.  Natuurlijk maakt u ook kennis met de pedagogische medewerkers.

Het intakegesprek is de start van overleg op dagelijkse basis. De ouders en pedagogische medewerkers spreken elkaar tijdens het brengen en halen van de kinderen. Dat is een mooi moment om uit te wisselen over hoe het gaat met uw kind, zowel thuis als bij Ko. Daar nemen wij graag de tijd voor. 

Naast het dagelijkse contact vindt er een keer per jaar een oudergesprek plaats tussen de ouders en de pedagogisch medewerkers. We vinden het belangrijk om in dit gesprek, samen met u, nog wat uitgebreider in te gaan op de ontwikkelingen die uw kind doormaakt. 

Eens per jaar organiseert Ko een ouderavond voor ouders. Deze ouderavonden zijn bedoeld om te informeren en inspireren. Ook bieden deze avonden de gelegenheid om Ko, de medewerkers en de ouders weer op een andere manier te ontmoeten. 

Extra voor ouders 

Soms is het prettig dat er vaker of op een andere basis overleg plaatsvindt, omdat daar bij ouders of bij Ko behoefte voor bestaat. Wij vinden het bij Ko belangrijk dat daar de mogelijkheid voor is en zo ook het welzijn van de kinderen en de samenwerking met ouders te optimaliseren.

Ko biedt ouders ook een omgeving waarin zij ervaringen kunnen uitwisselen en vragen kunnen stellen. Vaak weet je als ouders heel goed wat er speelt bij je kind, hoe het zich ontwikkelt en wat het nodig heeft. Soms zijn er ook fases waarin het wat meer zoeken is naar wat de situatie en de ontwikkeling van jullie kind nodig heeft. Juist op die momenten kan het prettig zijn hierover uit te wisselen, gehoord te worden en waar nodig advies en ondersteuning te krijgen.

Ko heeft veel expertise in huis; een pedagoog, een gezinscoach en een spelagoog. Zij ondersteunen en inspireren uw graag als het gaat over opvoedingsvragen, ouderschap of wanneer de ontwikkeling van een kind anders loopt dan verwacht. Waar nodig of wenselijk brengen we onze ouders in contact met instanties of experts voor meer specifiek advies of ondersteuning.

Wij doen er alles aan om goede kwalitatieve opvang te bieden. Mocht u desondanks toch een klacht hebben, verwijzen wij u naar ons klachtenbeleid.  

Klachtenregeling Kinderdagverblijf Ko