De oudercommissie wordt gevormd door een aantal ouders die het leuk vinden om betrokken te zijn bij het wel en wee van Ko. De oudercommissie behartigt in de eerste plaats de belangen van de ouders. Ze heeft een adviserende rol ten aanzien van verschillende beleidsonderwerpen en communiceert de vergadernotulen en eventuele adviezen door naar de ouders van Ko. Naast deze werkzaamheden organiseert de OC activiteiten, zoals het zomerfeest en de kerstviering.    

Vragen 

Heeft u vragen aan de oudercommissie?  Mailt u dan met de OC op het volgende e-mailadres: mailto:ockinderdagverblijfko@gmail.com