Kwaliteitskeurmerk

Ko is ISO gecertificeerd. En dat is best bijzonder. We voeren sinds 2006 als een van de weinige kleinschalige kinderdagverblijven in Amsterdam een HKZ certificaat.

Sinds 2006 is Kinderdagverblijf Ko in het bezit van een HKZ-certificaat van het Keurmerkinstituut. Ko is als één van de weinige kleinschalige kinderdagverblijven in Amsterdam gecertificeerd, en daar zijn we natuurlijk trots op.

Kinderdagopvang en HKZ

De eisen voor het HKZ-keurmerk zijn opgesteld door een breed samengestelde groep deskundigen uit de kinderopvang, waaronder vertegenwoordigers van de ouders. Daardoor staat dit certificaat voor ‘hoogwaardige kinderopvang, geleverd door een efficiënte organisatie die haar kwaliteit continu bewaakt en verbetert’. De HKZ-criteria zijn een uitwerking voor de kinderopvang van de bekende kwaliteitsnorm ISO 9001.

Kinderdagverblijf Ko audit

Voor het HKZ-certificaat werd toegekend zijn we uitgebreid doorgelicht door een team van deskundigen van het Keurmerkinstituut. Belangrijke aandachtspunten daarbij zijn het voldoen aan wet- en regelgeving, het welbevinden van de kinderen, het pedagogisch beleid, en de kwaliteit van het management. Het Keurmerkinstituut komt elk jaar terug om steekproefsgewijs controles uit te voeren. Daarbij wordt ook getoetst of onze eigen kwaliteitsbewaking op orde is, zodat de kwaliteit van ons werk ook tussen de jaarlijkse onderzoeken door gegarandeerd is.

Keurmerkinstituut 

Het Keurmerkinstituut is licentiehouder van de Stichting HKZ en voor diverse schema's geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie. Als een van de grootste certificeerders in de kinderopvang heeft het Keurmerkinstituut veel ervaring met de toepassing van het HKZ-model, zowel door certificatie als met sectorspecifieke opleidingen voor kwaliteitsfunctionarissen en interne auditoren.