Nadat wij uw inschrijving hebben ontvangen sturen wij u een bevestiging van inschrijving. Uw inschrijving is vanaf dat moment definitief. Wanneer er plaats is voor uw kind nemen wij contact met u op en stellen wij een plaatsingsovereenkomst op. 

Er is plaats!

Wanneer wij uw kind kunnen plaatsen, nemen wij zo snel mogelijk contact met u op om de plaats aan te bieden. U heeft natuurlijk even de tijd om over de plek na te denken. Accepteert u de plaats, dan maken wij een plaatsingsovereenkomst op. Op elke plaatsing zijn de algemene voorwaarden voor de kinderopvang en de leveringsvoorwaarden van Kinderdagverblijf Ko van toepassing.

Plaatsingsovereenkomst

Een contract kan op elk gewenst moment ingaan. In de plaatsingsovereenkomst nemen we de gegevens van uw kind, de startdatum en de plaatsingsdagen op. 

Ko houdt zich aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Meer informatie leest u  in de Privacy_Policy_kinderdagverblijf_Ko.pdf

Intakegesprek en wennen

Voorafgaand aan plaatsing maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u over uw kind, dat gaat over hele praktische zaken, zoals eet- en slaapgewoontes maar ook wat uw kind nu zo bijzonder maakt. Wij vertellen hoe wij bij Ko werken, wat we belangrijk vinden en wat u van ons kan verwachten. Natuurlijk maakt u ook kennis met de pedagogische medewerkers. Op dat moment bespreken we het wenschema voor de eerste dagen met elkaar.