Bij Ko hebben we twee verticalen groepen, dat maakt Ko een kleinschalig kinderdagverblijfPer dag is er bij Ko ruimte voor 24 kinderen in de leeftijd van drie maanden tot vier jaar, verdeeld over twee verticale groepen. Elke groep wordt begeleid door twee vaste gediplomeerde, pedagogisch medewerkers. 

Verticale groepen net als thuis

De groepen bij Kinderdagverblijf Ko zijn zogenaamde verticale groepen. Dat betekent dat kinderen van nul tot vier jaar bij elkaar in een groep zijn ondergebracht. We hebben bij Kinderdagverblijf Ko bewust voor verticale groepen gekozen. Een verticale groep is een nabootsing van een gezinssituatie, waar kinderen ook vaak jongere of oudere broertjes of zusjes hebben. De kinderen leren zo rekening te houden met elkaar en stimuleren elkaar in hun ontwikkeling. De pedagogisch medewerker betrekt de kinderen van verschillende leeftijden bij elkaar en laat ze elkaar helpen. 

Vaste groep, vaste leidster

Doordat we werken met verticale groepen zal ieder kind vanaf het begin tot het eind van zijn tijd bij Ko in dezelfde groep verblijven. We ervaren steeds weer hoe waardevol het is dat kinderen en ouders zo een aantal jaar een band kunnen opbouwen met de vaste medewerkers en andere kinderen op de groep. 

Leidster-kindratio 

Kinderdagverblijf Ko volgt de wettelijke voorschriften voor de 'leidster-kindratio'. Dat betekent dat de verhouding tussen het aantal beroepskrachten en het aantal gelijktijdig aanwezige kinderen in de groep ten minste als volgt bedraagt:

  • 1 beroepskracht per 4 aanwezige kinderen tot 1 jaar
  • 1 beroepskracht per 5 aanwezige kinderen van 1 tot 2 jaar
  • 1 beroepskracht per 6 aanwezige kinderen van 2 tot 3 jaar
  • 1 beroepskracht per 8 aanwezige kinderen van 3 tot 4 jaar

Bij kinderen van verschillende leeftijden in één groep wordt het rekenkundig gemiddelde berekend.