De eerste dagen naar het Kinderdagverblijf, leuk en misschien ook wel een beetje spannend voor ouders en kind.  We vinden het bij Ko belangrijk om met ouders en kind een goede start te maken en aandacht te hebben voor de eerste wenperiode. Zo kan kunnen we rustig kennismaken met elkaar en kan het kind wennen aan alle nieuwe indrukken op de groep en de andere kinderen.

Intakegesprek

Voorafgaand aan de wenperiode maken wij een afspraak met u voor een intakegesprek. Tijdens dit gesprek vertelt u over uw kind, zoals eet- en slaapgewoontes maar ook wat uw kind nu zo bijzonder maakt. Wij vertellen hoe wij bij Ko werken, wat we belangrijk vinden en wat u van ons kan verwachten. Natuurlijk maakt u ook kennis met de pedagogische medewerkers. Eveneens bespreken we de praktische zaken van Ko aan de hand van het intakeboekje van Ko.

Wenschema

Om ervoor te zorgen dat de kinderen en ouders rustig wennen aan de pedagogisch medewerkers, de groep en de andere kinderen stellen we samen een wenschema op. Vanaf de eerste dag, die slechts een uurtje duurt, breiden we de uren uit naar uiteindelijk een hele dag. Doorgaans starten we met het wenschema ongeveer een week voordat de plaatsing ingaat, in overleg met de ouders.